Ziekenhuizen
Criteria 2018 (N=13) Percentage 2020 (N=13) Percentage
Geestelijke gezondheidzorg (GGZ)
Criteria 2018 (N=6) Percentage 2020 (N=6) Percentage
Huisartsen
Criteria 2018 (N=321) Percentage 2020 (N=954) Percentage
VVT-instellingen
Criteria 2018 (N=44) Percentage 2020 (N=44) Percentage
Medicijndispenser (geldt voor VVT-instellingen) 7 15.91 % 3 6.82 %
Personenalarmering of andere toepassingen valdetectie /locatiebepaling 26 59.09 % 21 47.73 %
Revalidatiecentra
Criteria 2018 (N=0) Percentage 2020 (N=30) Percentage